Home » , , , » KISAH BAHASA BANJAR PALUI: "NASI ITIK"

KISAH BAHASA BANJAR PALUI: "NASI ITIK"

Nasi Itik Gambut Banjar
Urang sakampungan di wadah Palui bagana tu tahu amun Tulamak tu katuju bamamakan. Liwar katujunya bamamakan tu buha Palui sapakawalan kada lagi manyambatnya bamamakan, tagal bababantas. Napa mun takana lalaparannya Tulamak bilang kada baingat rahatan makan.

Wajar haja pulang amun ada urang bakarasmin, baik itu urang basalamatan atawa urang bakawinan pasti ha Tulamak kada katinggalan. Cari haja di buncu mana kah, ada tu Tulamak lagi bamamakan.


Nang inya kada kawa tulak tu kacuali yasinan buhan acil-acil di kampung.
“Kacuali ikam hakun kudandadani Mak ai. Aku pakaiakan kakamban wan kugincui sadikit. Maraha pas rahat urang basurung kubukan haja ikam bapara. Imbah makan langsung bulik, jadi urang kadada nang tahunya,” ujar Palui mahuhulut Tulamak.


Tulamak kamarian tu bilang kacar banar handak makan rahat malihat acil-acil di kampung tulak ka yasinan. Maka yasinannya di rumah haji Aman. Urang tahuan mun sidin tu nang basalamatan pasti makanannya nyaman-nyaman.


“Buhan ikam kada usah mamikirakan aku nang macam-macam. Aku sudah bapikir saurangan kaya apa caranya supaya kawa makan makanan di yasinan itu. Amun aku dapat saikung kadada nang kubarinya buhan ikam ni. Kukacari tu pang di pus ni,” ujar Tulamak baagak.
“Kaya apa caranya tadih?” ujar Garbus batakun.

“Tanang haja. Aku sudah bapasan wan umanya supaya mambungkusakan gasan aku. Hahaha, kaya apa? pintar kalu?” ujar Tulamak pina koyo banar. Buhan Palui tanganga mandangarakan.
Sapanjang waktu mahadang urang bulikan pada yasinan tu Tulamak bilang bacaca banar. Rasa inya tu pang pamanangnya. Palui, Garbus, wan Tuhirang kada sing bunyian dihapaki Tulamak tarus.


Kada lawas imbah itu, acil-acil bulikan pada yasinan. Jinguk-jinguk si Tulamak mancari bininya kada sing cungulan. Imbah habis urang bulikan samunyaan, matan jauh hanyar talihat bini Tulamak balimbai tangan mambawa bungkusan warna hirang. Pina ganal bungkusannya.
“Apa itu umanya. Bawa sini nah,” ujar Tulamak langsung manyambang bininya di muka pus.
“Nasi itik abahnya ai. Kawa ai aku mambawa saurangan,” ujar bini Tulamak. Dikiranya bininya Tulamak handak mambawa akan.


Nang ngaran sudah taniat handak baagak, Tulamak hancap marabuti bungkusan palastik tu tumat tangan bininya. “Ujarku gasan di rumah haja, kada usah di sini,” ujar bini Tulamak. Nang ditagur kada tahu-tahu, tatap mangarasi ampun inya jua.


Imbah maambil, hancap Tulamak duduk, imbah itu langsung mambuka bungkusan tu. “Aku kada babarian lah,” ujar Tulamak mangacari kakawalannya. Palui sapakawalan ranai malihatakan Tulamak. Bini Tulamak badirian jua. Sambil bakacak pinggang malihati kalakuan lakinya.

Rahat palastik tabuka, Tulamak timbul kada jadi makan. Bangangaan ha muntungnya. “Napa ini umanya. Nasi sisa kah. Ujar pang nasi itik,” Tulamak bakuciak wan bininya.

“Ujar ku jua gasan di rumah. Ujarku tadi nasi itik, artinya nasi sisa gasan itik di rumah. Aku baastilah maminta tadi. Lain nasi itik nang di Gambut tu pang. Iya tu dasar handak bamamakan haja gawian!” ujar bininya bakuciak.

Palui wan kakawalannya nang asalnya ranai, lucut tatawaan. “Bawa bulik ka rumah gin Mak. Makanan baimbay wan itik di kandang sana,” ujar Palui mahuhulut. Birai muha Tulamak.


* * * 

(* Kisah Palui adalah kisah jenaka (lucu) dari daerah Banjar (Banjarmasin) Kalimantan selatan.

0 komentar:

Kotak Pencarian


Powered by Blogger.