BACUCUPATIAN - BACACAPATIAN - BATATANGGUHAN

Sunday, April 30, 2017

Indoborneonatural----Kabiasaan wan adat budaya Banjar liwar banyaknya, tagal banyak nang sudah langlam -- atawa parak langlam -- tamasuk “bacucupatian” (“bacacapatian”), atawa “batatangguhan”.

Rahat bakawanan, sambil barucau, baramian wan bagayaan (pariannya, sambil mahadang buka puasa), bahanu urang Banjar, Kalimantan Selatan, “bacucupatian". “Bacucupatian”, atawa “batatangguhan”, saku ”basa laut”-nya “main teka-teki”, “main tebak-tebakan”.

“Bacucupatian” kada sahibar gasan balalucu -- kurang-labih kaya mahalabiu -- tagal maulah urang bapikir.

Pariannya:
“Sambil mahadang dauh babuka, kita bacucupatian, yu?” jar Utuh Tipang lawan bubuhannya nang lamah-liut, dudukan di ambin rumah Utuh Maklar.
“Ayuha. Napa cucupatiannya?” jar Pambakal Utuh Jagau.
“Sapuluh sinti, dikali lima sinti, dibagi ampat, sama dangan barapa?” jar Utuh Tipang.
“Pakai kalkulatur, bulihlah?” jar Utuh Maklar.
“Bulih!” jar Utuh Tipang.
Imbah mamicik-micik kalkulatur, Utuh Maklar manjawap : “Dua blas satangah sinti parsagi!”
“Salah!” jar Utuh Tipang.
“Hau...? Imbah pang, barapa?” jar Pambakal Utuh Jagau.
“Ampat kali sulum!”
“Hau? Napa maka kaitu?” jar Utuh Maklar.
“Jawapannya: wadai amparan tatak ulahan Aluh Kaciput!” jar Utuh Tipang.

Sabuting pulang, nah:
“Ayu tangguhi: apa bidanya bibinian wan sapida?” jar Utuh Supir lawan Utuh Tipang.
“Sutil banar!” jar Utuh Tipang. “Sapida dikumpa dahulu, hanyar dinaiki. Bibinian dinaiki dahulu, hanyar dikumpa!”

Di banua Banjar ada “Doktor Palui”, ada “Doktor Pamali”. “Doktor Palui” galaran gasan Doktor Zulkifli Musaba (nang S-3-nya maungkai “Kisah si Palui”), “Doktor Pamali” galaran gasan Doktor Hatmiati Masy'ud (nang S-3-nya maungkai “Pamali Banjar”).

Tamu kita hari ini Prof. Drs. H. Rustam Effendi, M.Pd., Ph.D, “Doktor Cucupatian” lulusan Universiti Utara Malaysia (UUM). Sidin “ahli cucupatian” -- sudah lawas ma’ajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin. Napa ujar sidin? Kita itihi wan dangari sama-sama... (ysas).

Sumber : Face Book Y.S. Agus Suseno2:24:00 PM

0 komentar: